Volvosteget – Orter

Göteborg

På Tuvefabriken tillverkas världsledande lastbilar från grunden till färdiga fordon. Fabriken förser även andra Volvofabriker över hela världen med material. De modeller som tillverkas här är Volvo FH16, Volvo FM, Volvo FMX samt Volvo FH. I fabriken monteras lastbilarna på en rullande lina där varje avdelning ansvarar för att montera sin del av lastbilen, till exempel motorn, hytten eller bränsletanken. Varje dag produceras 90 lastbilar i fabriken.

Antal medarbetare: 2 700

Producerar: Lastbilar

Adress:
Norra Stenebyvägen 5
417 29 Göteborg

Skövde

I fabriken i Skövde tillverkas motorer och motorkomponenter som levereras till Volvokoncernens fabriker i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Indien. Produktionen är uppdelad i tre produktionsprocesser: gjutning, bearbetning och montering och här finns även ett antal stödfunktioner som till exempel underhåll och logistik. Fabriken är tekniskt avancerad med hög datoriserings- och automatiseringsgrad. Här skapas morgondagens energieffektiva motorer och bidrar till Volvos vision – att bli världsledande inom hållbara transporter.

Antal medarbetare: 3 500

Producerar: Motorer och motorkomponenter

Adress:
John G Grönvalls Plats 10
541 37 Skövde

Köping

I fabriken i Köping tillverkas växellådor till Volvos lastbilar, bussar och dumprar och marina drev till Volvo Penta. Anläggningen är modern där flera moment av tillverkningen sker i automatiserade maskiner och maskinlinor samt med robothantering. En del av produkterna, såsom växellådskomponenter, exporteras till Volvofabriker i Nord- och Sydamerika. Anläggningen i Köping är en högteknologisk fabrik där medarbetarna utför ett avancerat tekniskt arbete med stor precision och skicklighet.

Antal medarbetare: 1 700

Producerar: Växellådor och marina drev

Adress:
Ullvileden 7
731 36 Köping

Umeå

Volvo Lastvagnar Umeå är Norrlands största verkstadsindustri och Volvos enda tillverkare av lastbilshytter i Europa. Här tillverkas förarhytter till Volvos tunga lastbilsmodeller och exporteras världen över. Produktionen är uppdelad i tre driftsområden som består av plåtbearbetning, hyttsammansättning samt ytbehandling. Fabriken har avancerad produktionsteknik baserad på robotar och datoriserade övervakningssystem. Hyttanläggningen i Umeå har en kapacitet på 90 000 hytter per år.

Antal medarbetare: 1 800

Producerar: Lastbilshytter

Adress:
Bölevägen 51
904 31 Umeå

Eskilstuna

I Eskilstuna tillverkas växellådor och axlar till hjullastare och axlar till ramstyrda dumprar. Produktionsanläggningen är en modern och avancerad fabrik med ett komplext flöde som innefattar både bearbetning och montering. Komponenterna som produceras i Eskilstuna levereras till koncernens monteringsfabriker runt om i världen. I produktionen i Eskilstuna ingår moment som till exempel maskinbearbetning, montering, härdning, målning, logistik, kvalitet och underhåll.

Antal medarbetare: 1700

Producerar: Växellådor och axlar till hjullastare och axlar till ramstyrda dumprar

Adress:
Munktellvägen 1
63510 Eskilstuna

 

Borås

På Boråsfabriken byggs busschassier (underredet på bussen). Arbetet sker i två monteringsflöden. Här finns också ett antal förarbetsstationer som, precis som det låter, förarbetar material som sedan monteras på i monteringsflödena. På fabriken finns ytterligare en verksamhet som i stället för att montera ihop chassier packar dem i containrar för att sedan monteras i en annan Volvofabrik någonstans i världen. De senaste åren har anläggningen satsat stort på att få ner sitt klimatavtryck och drivs idag enbart med förnybar energi. Fabriken i Borås är den enda chassifabriken i Sverige.

Antal medarbetare: 300

Producerar: Busschassier

Adress:
Bussgatan
50464 Borås

Hallsberg

I Hallsberg ligger huvudfabriken för tillverkning av hytter och andra systemkomponenter till Volvos anläggningsmaskiner såsom ramstyrda dumprar, hjullastare och grävmaskiner. Utöver hytter tillverkas även tankar för olja och bränsle till olika typer av anläggningsmaskiner. Produktionsprocessen i Hallsberg består av svets, målning och montering och i snitt producerar fabriken en hytt var sjunde minut.

Antal medarbetare: 360

Producerar: Hytter till anläggningsmaskiner

Adress:

Hyttgatan 2
694 32 Hallsberg