Vanliga frågor

Vad är Volvosteget?

En yrkesinriktad utbildning som kombinerar jobb, praktik och teori. Programmet löper under ett år på någon av Volvokoncernens anläggningar i Sverige. De som blir antagna till Volvosteget får en visstidsanställning hos Volvokoncernen under ett år med en lön på 21 765 kr i månaden.

När startar nästa omgång?

Nästa omgång av Volvosteget startar den 4 november 2024. Ansökan är öppen mellan fredag 9 augusti och söndag 8 september.

Vem kan söka till Volvosteget?


Här är grundkraven:

 • Du ska vara mellan 18-23 år (född mellan 2001-01-01 – 2006-11-03).
 • Du ska ha slutbetyg från en gymnasieutbildning med lägst betyg E i Matematik 1, Svenska 1/SAS 1 samt Engelska 5.
 • Om du har en utländsk gymnasieutbildning måste du ha konverterat dina betyg till svenska betyg (läs mer under nästa fråga) och ha kunskaper i svenska med godkänt betyg i svenska som andraspråk (SAS) 1.
 • Du måste vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Glöm inte!


Se till att bifoga en kopia på ditt slutbetyg från gymnasiet samt intyg om att du är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Säkerställ att du har fullständigt examensbevis och inte endast studieintyg.

Hur gör jag om jag har en utländsk gymnasieutbildning?


Då behöver du bifoga en auktoriserad översättning av dina slutbetyg från gymnasiet som också är konverterad till svenska betyg. Myndigheten som bedömer utländska betyg heter UHR – universitets- och högskolerådet och du kan ansöka om att konvertera betyg på deras hemsida www.uhr.se.

Måste jag ha teknikbakgrund?


Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av teknik eller motorintresse för att söka till Volvosteget. Allt du behöver är slutbetyg från gymnasiet och ett intresse av att lära dig ett nytt yrke i en spännande framtidsbransch. All teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet du behöver får du under Volvosteget.

Hur söker jag till Volvosteget?


Ansökan görs via Volvostegets hemsida under ansökningsperioden. Ansökan är öppen mellan den 9 augusti och 8 september 2024. Om ansökningstiden inte är inne, fyll i intresseanmälan så påminner vi dig när ansökan öppnar!

Hur väljer ni ut vem som blir antagen till Volvosteget?


Du måste uppfylla behörighetskraven, se under frågan ”Vem kan söka till Volvosteget”. Vi lägger vi stor vikt vid ditt intresse, din personlighet och din motivering till att just du ska få en plats  Volvosteget. När vi gör urvalet strävar vi efter en mångfald av personer av olika kön, bakgrund och erfarenheter. Vi ger inte förtur eller sållar bort någon baserat på vilken gymnasieutbildning man gått eftersom vi vill få till en mix av deltagare.

Har jag någon chans att bli antagen även om man har dåliga betyg?Höga betyg är inte avgörande för om du blir antagen eller inte, men för att kunna söka måste du ha en avslutad gymnasieutbildning och vara godkänd i matematik, svenska och engelska. Personlighet, nyfikenhet och intresse för att arbeta praktiskt väger tungt i bedömningen av de sökande.

På vilka orter finns utbildningen?
Volvosteget 2024-25 arrangeras på följande orter:

 • Göteborg
 • Skövde
 • Köping
 • Umeå
 • Eskilstuna
 • Borås
 • Hallsberg
 • Flen

Du väljer själv vilken ort du vill söka till och kan även söka till flera orter.

Hur många utbildningsplatser finns det?


Det kan variera något från år till år. För Volvosteget årskurs 2024–25 finns det 80 platser fördelade på de orter där Volvosteget arrangeras i år. Platserna är fördelade på Volvokoncernens olika produktionsanläggningar i Sverige där vi tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marin- och industrimotorer, motorer och växellådor.

Hur många utbildningsplatser har varje fabrik?Antalet platser på varje anläggning beror på anläggningens storlek.

Vad leder Volvosteget till?

Volvosteget ger dig en fantastisk merit för fortsatt jobb inom industrin. Ditt utbildningscertifikat från Volvosteget kan öppna dörrar för nya möjligheter inom såväl Volvo som andra företag. Vi har också sett på tidigare deltagare att Volvosteget kan vara en bra grund för att plugga vidare.

Hur går rekryteringen till?
Du söker till utbildningen via Volvostegets hemsida. Ansökan är öppen mellan den 9 augusti och 8 september 2024. Därefter görs ett urval och intervjuer hålls. Rekryteringsprocessen avslutas i oktober. Utbildningsstart är 4 november 2024.

Ansökningsprocessen_Volvosteget 2024