Tuve Göteborg

I Tuvefabriken tillverkas världsledande lastbilar från grunden till färdiga fordon. Fabriken förser även andra Volvofabriker över hela världen med material. De modeller som tillverkas här är Volvo FH16, Volvo FM, Volvo FMX samt Volvo FH. I fabriken monteras lastbilarna på en ständigt rullande lina där varje avdelning ansvarar för att montera sin del av lastbilen, till exempel motorn, hytten eller bränsletanken. Varje dag produceras 90 lastbilar i fabriken.

Antal medarbetare: 1900

Producerar: Lastbilar

Adress: Norra Stenebyvägen 5, 417 29 Göteborg